Oppdragsgiver: Haga & Berg Entreprenør AS
Type bygg: Museum
Periode: 2019 - 2020

Oppdragsgiver: Haga & Berg Entreprenør AS
Type bygg: Museum
Periode: 2019 - 2020