Åsdalsveien 33

Oppdragsgiver: Novium Eiendom
Type bygg: Boliger
Periode: 2020-2021
Rehabilitering, 6 boliger


Oppdragsgiver: Novium Eiendom
Type bygg: Boliger
Periode: 2020-2021
Rehabilitering, 6 boliger