Frysjaparken

Type bygg: Leiligheter og næringseiendom
Entreprenør: Veidekke
Periode: 2021-2024
Les mer om prosjektet her

Type bygg: Leiligheter og næringseiendom
Entreprenør: Veidekke
Periode: 2021-2024
Les mer om prosjektet her