Brøter Terrasse

Type bygg: Leiligheter og Næringslokaler
Entreprenør: Asker Entreprenør
Periode: 2021-2023

Les mer om prosjektet her

Type bygg: Leiligheter og Næringslokaler
Entreprenør: Asker Entreprenør
Periode: 2021-2023

Les mer om prosjektet her