Styringssystemer - Alt tilpasset deg og din hverdag

Styringssystemer i boliger har i dag blitt mer og mer vanlig. Slike installasjoner kalles ofte for smarthus, som er et samlebegrep for alle de tekniske installasjonene som kan styre de elektriske apparatene i din bolig. Vi tilbyr ulike løsninger som gjør at du kan kombinere varme og lystyring i ett. Du har en rekke tilbud av både trådløse, mindre eller mer avanserte systemer. Systemet gjør det mulig å benytte flere av Apple sine produkter (for eks. iPad, iPod Touch) til å styre det aller meste i din egen bolig såfremt du har tilgang til internett.

System som kombinerer hjemmenettverk, varmestyring, sikkerhet/brannvarsling og lystyring i ett.

En hverdag der varmen og lyset styrer seg automatisk, samtidig som du sparer strøm, det er et styringssystem. Temperaturene styres automatisk etter dine behov, og senkes når du er på jobb, ferie eller sover.

Les mer om styringssystemer på  www.el-løftet.no
 

Nøkkelord; Styringssystemer, smarthus, elektriker Oslo, brannvarsling, elinstallasjon, varmestyring, lysstyring

Styringssystemer i boliger har i dag blitt mer og mer vanlig. Slike installasjoner kalles ofte for smarthus, som er et samlebegrep for alle de tekniske installasjonene som kan styre de elektriske apparatene i din bolig. Vi tilbyr ulike løsninger som gjør at du kan kombinere varme og lystyring i ett. Du har en rekke tilbud av både trådløse, mindre eller mer avanserte systemer. Systemet gjør det mulig å benytte flere av Apple sine produkter (for eks. iPad, iPod Touch) til å styre det aller meste i din egen bolig såfremt du har tilgang til internett.

System som kombinerer hjemmenettverk, varmestyring, sikkerhet/brannvarsling og lystyring i ett.

En hverdag der varmen og lyset styrer seg automatisk, samtidig som du sparer strøm, det er et styringssystem. Temperaturene styres automatisk etter dine behov, og senkes når du er på jobb, ferie eller sover.

Les mer om styringssystemer på  www.el-løftet.no
 

Nøkkelord; Styringssystemer, smarthus, elektriker Oslo, brannvarsling, elinstallasjon, varmestyring, lysstyring