Sikringsskap & Komfyrvakt

Hvorfor skifte?


Et elektrisk anlegg er satt sammen av utall tekniske komponenter som til enhver tid utsettes for belastninger. Ved at ditt siktingsskap har automatsikringer og jordfeilautomat kobles strømmen ut selv dersom det er overbelastning på anlegget. 
Eldre sikringer gjør ikke alltid den jobben! 
 
45 % av alle branner i boliger starter i sikringsskapet, 16 % av alle dødsbranner er på grunn av det elektriske anlegget. 
 
Hold hjemmet sikkert! 
 

EFP - Eltavle

EFP Systemet er en brannsikring som detekterer og stopper branntilløp i elektriske anlegg før brann bryter ut. Detektoren som sitter i sikringsskapet vil avdekke gasser som frigis fra utstyr og kabler før brann bryter ut. 
 
Systemet kan skreddersys etter behov i forhold til forvarsling og tidsforsinket utslagning a sensitivt utstyr. 
 

EFP - Komfyrvakt 

 
Gjør ditt kjøkken elsikkert! 
I NEK:2010 stilles det krav om at alle nye boliger skal ha installert komfyrvakt som bryter strømtilførselen til akutt fare for brann. 
 
Komfyrvakten installeres som en integrert del av det elektriske anlegget. Ved komfyren sitter det en sensor som varsler ved lys og lyd dersom det er fare for brann. Strømmen og sikringen til komfyren kuttes. 

Hvorfor skifte?


Et elektrisk anlegg er satt sammen av utall tekniske komponenter som til enhver tid utsettes for belastninger. Ved at ditt siktingsskap har automatsikringer og jordfeilautomat kobles strømmen ut selv dersom det er overbelastning på anlegget. 
Eldre sikringer gjør ikke alltid den jobben! 
 
45 % av alle branner i boliger starter i sikringsskapet, 16 % av alle dødsbranner er på grunn av det elektriske anlegget. 
 
Hold hjemmet sikkert! 
 

EFP - Eltavle

EFP Systemet er en brannsikring som detekterer og stopper branntilløp i elektriske anlegg før brann bryter ut. Detektoren som sitter i sikringsskapet vil avdekke gasser som frigis fra utstyr og kabler før brann bryter ut. 
 
Systemet kan skreddersys etter behov i forhold til forvarsling og tidsforsinket utslagning a sensitivt utstyr. 
 

EFP - Komfyrvakt 

 
Gjør ditt kjøkken elsikkert! 
I NEK:2010 stilles det krav om at alle nye boliger skal ha installert komfyrvakt som bryter strømtilførselen til akutt fare for brann. 
 
Komfyrvakten installeres som en integrert del av det elektriske anlegget. Ved komfyren sitter det en sensor som varsler ved lys og lyd dersom det er fare for brann. Strømmen og sikringen til komfyren kuttes.