Kvalifikasjoner og sertifikat

 

Autorisasjoner
   
Autorisert elektro
installatør
 Autoriset EKOM nett
installatør,ENA
 Sentral godkjent
brann og nødlys 
     

   
Registrert hos DSB som virksomhet til prosjektering, utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg  

El kontrollør

 Varmepumpeinstallatør
     

    ELSCOOP
 Startbank registrert   Medlem av Nelfo  Medlem av elscoop
 
Skriv ut
 
Leverandører