Kontroll av den faste elinstallasjonen

Er sikringer, stikkontakter / støpsler varme?

Er elektrisk materiell/utstyr ødelagt eller løst?

Er det kutt - eller bruddskader på kabler?

Løser jordfeilbryter/jordfeilvarsler ut?

Går sikringer ofte?

Hender det at du får elektriske støt i baderom, kjøkken og vaskerom?

Har du utvendig stikkontakter som ikke er jordet eller beskyttet av jordfeilbryter?

Bruker du mange skjøtledinger?

Ligger skjøtledninger/bevegelige ledninger gjennom døråpninger?

Svarer du ja på et av disse spørsmålene må du kontakte en registrert elektroinsstallatørKontroll av elektrisk utstyr 

Er det satt inn sterkere pærer i lamper enn de er merket/beregnet for? (Sjekk alle lamper)

Er det løse lamper eller ovner på barnerom? (Anbelfales ikke)

Er elektriske ovner tildekket med klær, gardiner og lignende?

Er elektriske apparater som ikke er i bruk avslått? (Monter tidsur)

Slår du TV apparatet av med hovedbryter?

Er skrusikringer godt tilskrudd? (Skru dem til flere ganger årlig)

Er sikringsskapet ryddig?

Har du sjekket batteriet i røykvarsleren? (Skift batteri en gang pr. år)

Er pulverapparat/brannslanger kontrollertVær oppmerksom på at det er eier/bruker som er ansvarlig for den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret.

Det er viktig at det elektriske anlegget ettersees av fagperson med jevne mellomrom, for eksempel hvert 5 år.

Husk at det elektriske anlegget har en begrenset levetid.

Husk alltid å følge monteringsanvisning og brukerveiledning når du monterer eller bruker et elektrisk apparat.

Vi anbefaler på det sterkeste at alle hustander skal ha: Jordfeilbryter, overspenningsvern og komfyrvakt/koblingsur.

Det er kun elektrofagfolk som har lov til å montere elektriske installasjoner.

 
Skriv ut
 
Leverandører