Det er viktig å holde el-anlegget i forkriftsmessig stand. AG Installasjon utfører internkontroll og gjennomføring av internkontrollforskriftten for din bedrift.

Vi utarbeider handlingsplan og utarbeider dokumentasjon og legger opp rutiner for kontroll med ditt elektriske anlegg. Interkontrollen skal sørge for at de lover og forskrifter i helse, miljø og sikkerhetslovgivnigen som gjelder for virksomheter er tilgjengelig og oppfylt.  

Periodisk kontroll
Med en fast avtale opprettholder du sikkerheten og holder feil på et minimum. Service og vedlikehold kan utføres raskt samtidig som du opprettholder lover og forskrifter.

 
Skriv ut
 
Leverandører